جدیدترین ها
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/20
برگزاری مراسم معنوی قرائت دُعای توسّل توسّط هیئت متوسّلین به باب الْحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ سه شنبه 19 / 9 ...
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/18
برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ یکشنبه 17 / 9 / ...
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/18
برگزاری مراسم معنوی قرائت دُعای کُمیل توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ پنچشنبه 14 / 9 / ...
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/18
برگزاری مراسم معنوی قرائت دُعای توسّل توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ سه شنبه 12 / 9 / ...
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/11
برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ یکشنبه 10 / 9 / ...
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/4
برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ یکشنبه 3 / 9 / ...
برنامه های اجرا شده هیئت
،  1398/9/1
برگزاری مراسم معنوی قرائت دُعای کُمیل توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ پنچشنبه 30 / 8 / ...
1 2 3 4 5