عید سعید غدیر، عید امامت و ولایت امیرالمومنین حضرت امام علی(ع) مبارکباد

1395/6/30 1826
عید سعید غدیر، عید امامت و ولایت امیرالمومنین حضرت امام علی(ع) مبارکباد