برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در حسینیه هیئت باب الْحوائج(ع) اباتر

1398/10/6 143
برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در حسینیه هیئت باب الْحوائج(ع) اباتر
برگزاری مراسم معنوی قرائت زیارت عاشورا توسّط هیئت متوسّلین به باب الْحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ پنجشنبه 5 / 10 / 1398 همراه با نماز مغرب و عشاء