برگزاری جلسه قرائت قرآن کریم در حسینیه هیئت باب الْحوائج(ع) اباتر

1398/10/7 231
برگزاری جلسه قرائت قرآن کریم در حسینیه هیئت باب الْحوائج(ع) اباتر
برگزاری جلسه قرائت قرآن کریم توسّط هیئت متوسّلین به باب الحوائج(ع) و خانه قرآن اباتر در حسینیه هیئت باب الحوائج(ع) با نوای دلنشین کربلایی مهدی امانی ـ جمعه 6 / 10 / 1398 همراه با نماز مغرب و عشاء