برگزاری مراسم قرائت دُعای توسّل در حسینیه هیئت باب الْحوائج(ع) اباتر

1398/10/11 661
برگزاری مراسم قرائت دُعای توسّل در حسینیه هیئت باب الْحوائج(ع) اباتر
برگزاری مراسم معنوی قرائت دُعای توسّل توسّط هیئت متوسّلین به باب الْحوائج(ع) اباتر در حسینیه هیئت با نوای گرم کربلایی مهدی امانی ـ سه شنبه 10 / 10 / 1398 همراه با نماز مغرب و عشاء