جان ما به فدایت یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه واله

1393/10/30 2608
جان ما به فدایت یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه واله
ای مولای ما، ای پیامبر اعظم و ای خاتم پیامبران، جان ما به فدایت و فدای خاندان مطهّرت