چهارمین جلسه از کلاسهای آموزش قرآن در دوره تخصصی توسّط خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر

1394/6/1 953
چهارمین جلسه از کلاسهای آموزش قرآن در دوره تخصصی توسّط خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر
چهارمین جلسه از کلاسهای آموزش قرآن دوره تخصصی ( اصول کلی قرائت قرآن شامل تجوید، قرائت و ترتیل قرآن کریم ) در روز پنج شنبه 29 / 5 / 1394 در ساعت 19 الی 20 و با حضور تعدادی از نوجوانان مقطع دبیرستان و راهنمایی توسّط خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید.

چهارمین جلسه از کلاسهای آموزش قرآن دوره تخصصی ( اصول کلی قرائت قرآن شامل تجوید، قرائت و ترتیل قرآن کریم ) در روز پنج شنبه 22 / 5 / 1394 در ساعت 19 الی 20 و با حضور تعدادی از نوجوانان مقطع دبیرستان و راهنمایی توسّط خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس می کنند .